Cuộc đấu giá tranh từ thiện thuộc sự kiện khai mạc triển lãm tranh cá nhân mang tên "Ước mơ xanh" của cây cọ nhí Nguyễn Hà Phương